početna > Policija > Policija u zajednici > Strategija djelovanja

Strategija djelovanja

IZ PREDGOVORA*
Strategija djelovanja Policija u zajednici sveobuhvatan je proces promjena u policiji u užem, a u Ministarstvu unutarnjih poslova u širem smislu, koje su nastavak reformi policije (MUP-a) započetih 2000. godine.

Krajnji cilj ovog procesa jest transformacija iz tradicionalnog policijskog modela u model djelovanja policije u zajednici i izgradnja kompatibilnog modela organizacije rada policije u odnosu na zapadnoeuropske standarde.

Za ostvarenje zadanog cilja, objektivno gledajući, nisu dostatne samo promjene u policiji, već i u cjelokupnoj društvenoj zajednici.

No, bez obzira na složenost procesa promjena u policiji i društvenoj zajednici, svi se slažu da netko mora učiniti prvi korak. S pravom možemo postaviti pitanje zašto ga u Republici Hrvatskoj ne bi učinila policija? Naime, hrvatska policija u svojoj se bliskoj prošlosti može pohvaliti velikom, pa čak i povijesnom ulogom u procesu stvaranja i obrane samostalne i demokratske države. Upravo zbog toga imamo pravo, ali i obvezu, prednjačiti u tranzicijsko-reformskom procesu na putu Hrvatske kao ravnopravnog partnera u europskim i svjetskim integracijama.

ŠIME LUČIN

Tadašnji ministar unutarnjih poslova

U Zagrebu, 10. prosinca 2002. godine
 

 *Strategija djelovanja Policija u zajednici. MUP RH, Zagreb, 2003.

 

PITANJA POLICIJA U ZAJEDNICI TRADICIONALNI POLICIJSKI MODEL

1.

Što je policija? 1. Policija je javna služba primarno odgovorna za sigurnost građana, zaštitu njihovih prava i sloboda. 1. Policija je javna služba primarno odgovorna za provođenje zakona.

2. Koji je odnos između policije i ostalih javnih službi? 2. Policija je jedna od javnih službi i institucija koje su odgovorne za unapređenje kvalitete života. 2. Prioriteti različitih javnih službi obično su u konfliktu.

3. Koja je uloga policije? 3. Sprječavanje, otkrivanje i rješavanje različitih problema, a ne samo kažnjivih djela. 3. Otkrivanje i rješavanje kažnjivih djela.

4. Kako se mjeri učinkovitost policije? 4. Uspješnošću u razrješavanju problema i kažnjivih djela, povjerenjem građana u policiju. 4. Brojem otkrivenih i riješenih kažnjivih djela.

5. Koji su glavni prioriteti policije? 5. Problemi koji uzrokuju veliku zabrinutost i strah kod građana te ometaju njihov svakodnevni život. 5. Teška kaznena djela, kaznena djela s velikom materijalnom štetom i kaznena djela s elementima nasilja.

6. Čime se točno policija bavi? 6. Problemima koji ugrožavaju osjećaj sigurnosti građana. 6. Incidentima, kriminalom.

7. Što određuje učinkovitost policije? 7. Suradnja policije s građanima, ostalim javnim službama i institucijama. 7. Brzina reagiranja na incidente i kažnjiva djela.

8. Kako policija pristupa pozivima građana koji nisu vezani uz kriminal nego uz pružanje usluga? 8. Vitalna zadaća i izvrsna prilika. 8. Reagira samo kada ima vremena odnosno kada nema "pravih" policijskih zadaća koje treba obaviti.

9. Što je policijski profesionalizam? 9. Raditi na unapređenju ukupne kvalitete života u lokalnoj zajednici, postupajući zakonito i poštujući odredbe Etičkog kodeksa policije. 9. Brza i učinkovita reakcija samo na kriminal.

10. Koja vrsta informacija je policiji najvažnija? 10. Informacije o rizičnim pojedincima, skupinama, mjestima i situacijama. 10. Informacije o kažnjivim djelima.

11. Koja je uloga policijskih rukovoditelja? 11. Prilagođavanje organizacije rada potrebama lokalne zajednice i briga za policijske službenike. 11. Definirati pravila postupanja te izdavati naloge i zapovijedi.

12. Kako policija cijeni procesuiranje počinitelja kaznenih djela? 12. Kao jedan od načina postizanja cilja, a cilj je sigurnost zajednice. 12. Kao temeljni cilj - sve ostalo je neuspjeh.