POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA
Glagoljaška ulica 27b, 32 100 Vinkovci, tel.: +385 32 342 222

Dokumenti

 

Obavijest o preuzimanju osobnih dokumenata
 
Molimo građane da na vrijeme preuzmu izrađenu osobnu iskaznicu, jer ukoliko u roku 90 dana od isteka zakonskog roka za izradu osobne iskaznice, osoba istu ne preuzme kao i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice i podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice, policijska uprava odnosno policijska postaja će osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice i podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice PONIŠTITI, te podnijeti zahtjev za opoziv certifikata, sukladno odredbama novoga Zakona o osobnim iskaznicama, koji je stupio na snagu, 6. lipnja 2015. godine
 
Obavijest vrijedi za policijsku upravu i nadležne policijske postaje koje izdaju osobne dokumente.
 
Osobne iskaznice- redovni postupak
 
Osobne iskaznice- ubrzani postupak
 
Osobne iskaznice - žurni postupak
 
VINKOVCI
 
 Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 

 
 4.1.2019.
 11.1.2019.
 
 7.1.2019.

Putovnice-redovni postupak

Putovnice - žurni postupak

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom: 

  8.1.2019.
 
  31.12.2018.

Vozačke dozvole-redovni postupak

Vozačke dozvole-ubrzani postupak

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

   8.1.2019.

   7.1.2019.

 
 
Osobne iskaznice - redovni postupak
 
 Osobne iskaznice - ubrzani postupak
 
 Osobne iskaznice - žurni postupak
VUKOVAR
 
 Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:
 
 
 4.1.2019.
 
 10.1.2019.
 
 15.1.2019.
 
 

 Putovnice-redovni postupak

Putovnice-žurni postupak

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 

 8.1.2019.

16.1.2019.

Vozačke dozvole-redovni postupak

Vozačke dozvole-ubrzani postupak

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

8.1.2019.

13.6.2016.

 
 
 Osobne iskaznice-redovni postupak
 
Osobne iskaznice-ubrzani postupak
ŽUPANJA
 
Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:
 
 
4.1.2019.
11.1.2019.
Putovnice Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

7.1.2019.

Vozačke dozvole Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom: 8.1.2019. 
 
Osobne iskaznice-redovni postupak
 
Osobne iskaznice-ubrzani postupak
ILOK

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 
   4.1.2019.
 
   11.1.2019.
Putovnice Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 8.1.2019.

Vozačke dozvole Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom: 3.1.2019.
 
Osobne iskaznice - redovni postupak
 
Osobne iskaznice - ubrzani postupak
 
OTOK
 
Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:
 
   4.1.2019.
 
   11.1.2019.
Putovnice Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:  3.1.2019.
Vozačke dozvole Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 4.1.2019. 

 
Osobne iskaznice-redovni postupak
 
Osobne iskaznice-ubrzani postupak
Osobne iskaznice-žurni postupak
TOVARNIK

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 

 
    4.1.2019.
 
 4.1.2019.
   8.1.2019.

Putovnice-redovni postupak

Putovnice-žurni postupak

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

  8.1.2019.

 11.1.2019.

Vozačke dozvole Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:    4.1.2019.
 
Osobne iskaznice - redovni postupak
 
 Osobne iskaznice - ubrzani postupak
 
VRBANJA

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 
   4.1.2019.
   
   8.1.2019.
 
 
Putovnice

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

  8.1.2019.
Vozačke dozvole Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:    8.1.2019.
Obavijesti ažuriramo srijedom !!!