POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO - SRIJEMSKA
Glagoljaška ulica 27b, 32 100 Vinkovci, tel.: +385 32 342 222

Dokumenti

 

Obavijest o preuzimanju osobnih dokumenata
 
Molimo građane da na vrijeme preuzmu izrađenu osobnu iskaznicu, jer ukoliko u roku 90 dana od isteka zakonskog roka za izradu osobne iskaznice, osoba istu ne preuzme kao i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice i podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice, policijska uprava odnosno policijska postaja će osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice i podatke za registraciju na Portalu elektroničke osobne iskaznice PONIŠTITI, te podnijeti zahtjev za opoziv certifikata, sukladno odredbama novoga Zakona o osobnim iskaznicama, koji je stupio na snagu, 6. lipnja 2015. godine
 
Obavijest vrijedi za policijsku upravu i nadležne policijske postaje koje izdaju osobne dokumente.
 
Osobne iskaznice- redovni postupak
 
Osobne iskaznice- ubrzani postupak
 
Osobne iskaznice - žurni postupak
 
VINKOVCI
 
 Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 

 
4.9.2018.
 14.9.2018.
 
17.9.2018.

Putovnice-redovni postupak

Putovnice - žurni postupak

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom: 

   7.9.2018.
          
   17.9.2018.

Vozačke dozvole-redovni postupak

Vozačke dozvole-ubrzani postupak

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

   4.9.2018.

   17.9.2018.

 
 
Osobne iskaznice - redovni postupak
 
 Osobne iskaznice - ubrzani postupak
 
 Osobne iskaznice - žurni postupak
VUKOVAR
 
 Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:
 
 
 28.8.2018.
 
 7.9.2018.
 
 11.9.2018.
 
 

 Putovnice-redovni postupak

Putovnice-žurni postupak

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 

 4.9.2018.

12.9.2018.

Vozačke dozvole-redovni postupak

Vozačke dozvole-ubrzani postupak

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

28.8.2018.

13.6.2016.

 
 
 Osobne iskaznice-redovni postupak
 
Osobne iskaznice-ubrzani postupak
ŽUPANJA
 
Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:
 
 
28.8.2018.
7.9.2018.
Putovnice Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

4.9.2018.

Vozačke dozvole Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom: 28.8.2018. 
 
Osobne iskaznice-redovni postupak
 
Osobne iskaznice-ubrzani postupak
ILOK

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 
   28.8.2018.
 
   6.9.2018.
Putovnice Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 4.9.2018.

Vozačke dozvole Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom: 27.8.2018.
 
Osobne iskaznice - redovni postupak
 
Osobne iskaznice - ubrzani postupak
 
OTOK
 
Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:
 
   4.9.2018.
 
   12.9.2018.
Putovnice Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:  6.9.2018.
Vozačke dozvole Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 30.8.2018. 

 
Osobne iskaznice-redovni postupak
 
Osobne iskaznice-ubrzani postupak
Osobne iskaznice-žurni postupak
TOVARNIK

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 

 
  24.8.2018.
 
  7.9.2018.
   27.8.2018.

Putovnice-redovni postupak

Putovnice-žurni postupak

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

  4.9.2018.

 22.8.2018.

Vozačke dozvole Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:    24.8.2018.
 
Osobne iskaznice - redovni postupak
 
 Osobne iskaznice - ubrzani postupak
 
VRBANJA

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

 
   28.8.2018.
   
   7.9.2018.
 
 
Putovnice

Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:

  3.9.2018.
Vozačke dozvole Pristigle za osobe koje su zahtjeve za izradu predale zaključno sa danom:    28.8.2018.
Obavijesti ažuriramo srijedom !!!